Tavaran palauttaminen


1. Tavaran palautus on mahdollista, mikäli:
1.1. Myyjän lähettämä Tavara ei ole laadukas.
1.2. Myyjän lähettämä Tavara ei sovellu asennukseen.
1.3. Myyjän lähettämä Tavara ei vastaa Sivustolla esitettyä ominaisuuksien kuvausta.
1.4. Myyjän lähettämän Tavaran asennus ja käyttö voi vahingoittaa Asiakasta tai kolmansia osapuolia.


2. Palauttaminen ei ole mahdollista, mikäli:
2.1. Asiakas ei ole käyttänyt Tavaraa asianmukaisesti siihen käyttötarkoitukseen mihin se on tarkoitettu.
2.2. Tavaraa on käytetty, se on likainen, lommoilla, naarmuuntunut tai siinä on muita vikoja.
2.3. Tavaran ulkonäkö, käyttöominaisuudet tai alkuperäispakkaus on vahingoittunut.
2.4. Palauttaessa tavaraa Ostajan täytyy pakata paketin sillä tavalla, jotta tuote ja tuotteen alkuperäinen pakkaus ei tule vahingoittamaan kuljetuksen aikana.

  • Älä palauta tavaraa ilman alkuperäispakkausta!
  • Älä käytä tuotteen alkuperäistä pakkausta paketin pakkauksena!
  • Älä käytä liimanauhaa, joka on liimattu alkuperäiselle pakkaukselle!
  • Älä käytä tarraa ja älä kirjoita mitään alkuperäiselle pakkaukselle!

Jos Sinä et noudata yhtä tai useampaa edellä mainittua sääntöä, vaatimuksesi ei oteta huomioon ja raha ei palauteta eikä lähetetä takaisin!


3. Tavaran palautuksen tapahtuessa Myyjä palauttaa Asiakkaalle Tavarasta maksetun summan samalla tavalla kuten Asiakas on sen suorittanut Myyjälle.


4. Myyjällä on oikeus kieltäytyä Tavaran takaisin ottamisesta tai sen korvaamisesta, mikäli Tavaraa on käytetty, se ei ole alkuperäisessä pakkauksessa tai alkuperäispakkaus on vakavasti vahingoittunut, suojakalvo (sellaisen olemassa ollessa) on revennyt, Tavaran turvasinetti tai –kilpi on rikottu, Tavarassa on selviä käytön jälkiä - naarmuja, rasvatahroja, likaa ym vikoja.